Vinh Pham

Content Strategist, Copywriter, Ghostwriter

Con-Chữ-Biết-Bán-Hàng

Xin chào, tôi là Vinh Pham và có thể bạn đang nghĩ rằng tôi là một kẻ rất ngạo mạn....

Tôi sẽ gọi đây là "Sự Tự Tin Và Khẳng Định Bản Thân".

Vinh là Freelance Copywriter. Vinh miệt mài trau dồi Online Marketing và Sales Copywriting không ngừng nghỉ:

Chiến dịch Email Marketing. Thư Bán hàng (Sales Letter). Trang Chuyển Đổi Mua Hàng (Landing Page).
Tư duy Marketing (Marketing Mindset).

Fourtuneshare là nơi tôi chia sẻ trải nghiệm và hành trình tự trau dồi kỹ năng "Sinh tồn & Phát triển".

Tư duy Kinh doanh (Entrepreneurship). Online Marketing. Phát triển Bản thân (Self Development). Tư Duy Quý Ông (Alpha Man).

Châm ngôn sống của "Quý Ông 500 Tỷ Đô":

Tuổi tác không quyết định bạn là ai - THÁI ĐỘ mới làm nên bản thân bạn!
Categories
Content Types
Social Copy, Blog Post, Ad/Promotional Copy
More Information
Đại Học Lao Động & Xã Hội (CSII), Tâm Lý Học
Ho Chi Minh City, Vietnam|English, Vietnamese
Publications
N/A

No Content Found

Oh no! Vinh hasn't uploaded any content pieces yet.

© ClearVoice, Inc.